Om Digitalbox.net

Eventuella produkter som presenteras på Digitalbox.net varken säljs eller hyrs ut av Digitalbox.net. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive sida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten till försäljning. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Digitalbox.net och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten. För information om hur vi använder kakor på Digitalbox.net kan du läsa vår kak-information.

Digitalbox.net ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Digitalbox.net kan du använda detta kontaktformulär.